آیا ماساژ تانتریک می تواند زندگی جنسی شما را تقویت کند؟

وقتی مردم کلمه تانترا را می شنوند، بلافاصله به رابطه جنسی ماراتن یا کتابی پر از پوزیشن های سطح ژیمناست فکر می کنند. برخی از این موارد دقیق است، اما فقط نوک کوه یخ است. ماساژ تانتریک شامل لمس حسی ...